אופק נדל

המומחים לתל ברוך, תל ברוך צפון, נווה-גן והמשתלה

 • 03-6488874

הנהלה

  • עמוס צמח

  • טופס התקשרות

  • שי שהרבני-שמאי מקרקעין

  • טופס התקשרות

סוכנים

  • שרה בינג

  • טופס התקשרות

  • אביב אבידן

  • טופס התקשרות

  • נטלי וולק

  • טופס התקשרות

  • שרון להב

  • טופס התקשרות

  • טלי אורן

   מחלקת שכירויות

  • טופס התקשרות

אופק נדל"ן - אהרון בקר 8, מיקדו סנטר, תל ברוך צפון, ת"א